Blog Odzak
0

Skoro pa će dvije godine otkad sam vijećnik i do danas dan nisam vidio ni…

Aktivnosti 96-Komora
0

Na ovom sastanku je donešen prijedlog da se prava stranih radnika u Gornjoj Austriji izjednače sa pravima austrijskih radnika pri dodjeljivanju pomoći za stanovanje u iznosu od 2,5 Eura/m2 onima, koji imaju minimalne plate. Za to pravo su se izborili rahmetli Zajko Uzičanin i rahmetli Nizam Sušić uz pomoć tadašnjeg predsjednika kluba Omera Karića i
Aktivnosti Humanitarna pomoć - Odžak
0

U nedjelju, 8. juna 2014. godine, u Odžak je stigla pomoć iz Steyra, jednog od najstarijih austrijskih gradova, koji se također redovno bori sa poplavama na svom području. Do pomoći je došlo nakon što je Vijećnik u OV Odžak, Senad Ahmetović (SBB), stupio u kontakt sa gradonačelnikom Steyra, Gerladom Hacklom, te mu na sastanku predočio katastrofalno