Šta je vlast, a šta opozicija?

Kako neke osobe koje su na vlasti dugi niz godina često pitaju druge, umjesto sami sebe, šta su uradili za svoj narod, dužnost mi je da pojedincima objasnim sistem funkcionisanja vlasti i opozicije, ako oni to već ne znaju ili ne žele da znaju. I to na školski način jednostavnim objašnjenjem definicije i uloge vlasti, odnosno opozicije. 

Školske definicije

Vlast predstavlja državnu organizaciju i donosi političke odluke. Vlast upravlja državom, entitetom, kantonom, općinom. Zakonodavna vlast (parlamenti sa svojim većinama) donosi zakone, dok izvršna vlast (vlada, premijeri, ministri) te iste odluke provodi u djelo.

Opozicijom se u politici nazivaju pojedinci, skupine, organizacije, stranke koje su iz političkih ili ideoloških razloga suprotstavljene vlasti.

Šta je čiji posao?

Uloga vlasti je da vodi državu, da preko svoje parlamentarne većine donosi odluke, da izvršava te iste odluke, da rukovodi državom i da bude ODGOVORNA za sve dobro i loše šta se u toj državi za vrijeme njihove vlasti dešava. Dakle, u vlast se mogu ubrojati predsjednici, premijeri, ministri, direktori javnih kompanija, pa i parlamentarne većine koje su postavile te osobe na tako odgovorne pozicije. Njihov posao, za koji su debelo plaćeni, je da vode ovu državu, a ne da pitaju druge šta su to drugi uradili. Kada neko iz vlasti postavlja to pitanje, to se može smatrati čistom obmanom, jer samo vlast ima dužnost, odgovornost i POLUGE da nešto bitno uradi za državu, entitet, kanton i općinu. I niko drugi! Inače bi to bilo kao da u restoranu konobar naruči kad gosta šta će konobar jesti za ručak. Ove flosuke i pitanja vladajućih su u istoj mjeri apsurdni kao i ova prošla rečenica.

Uloga opozicije je da ukazuje na greške koje čini vlast, na njihovo neznanje, nekompetenciju, ljenost, propuste, ali i da pohvali vlast za svo dobro koje uradi.

Uloga opozicije nije da donosi zakone, jer ona za to nema poluge, jer ona po definiciji nije ta koja MOŽE donositi zakone i izvršavati iste. Naravno, opozicija može da podrži ono što je dobro i može da predlaže svoja rješenja, ali vlast je ta koja odlučuje da li će ta rješenja uvažiti i provesti u djelo.

Dakle, uloga opozicije nije da rješava pitanje lošeg školskog sistema, nasipa, lošeg stanja boračke populacije, neisplaćenih penzija krvlju zarađjenim, siromašnih studenata, nezaposlenih, gladnih, obespravljenih – ne zato što ona neće, nego zato što nije u poziciji da ta pitanja rješava.

Jedino legitimno pitanje koje se može uvažiti i koje građani trebaju sebi da postave je: Ko je zadnjih 20 godina bio na vlasti i šta su oni uradili u to vrijeme?

Odgovor na ovo pitanje svakom građaninu treba da bude osnov za odluku kome će pokloniti svoj glas i povjerenje na budućim izborima. Ako je građanin zadovoljan sa time šta je vlast postigla, glasat će za one koji su vladali u tom periodu. Ako građanin nije zadovoljan postignutim rezultatima i trenutnim stanjem, glasat će za one koji nisu bili na vlasti i koji su predlagali bolja rješenja (a vlast ta rješenja ignorisala).

Specifičan slučaj u Odžaku

Kada govorimo o nasoj Općini, to bi značilo da Općinsko Vijeće donosi odluke, a načelnik ih MORA izvršavati! Skraćeno, Vijeće je organ koji određuje šta načelnik MORA raditi. Kod nas je tu, međutim, situacija izuzetno komična. Naime, naše Općinsko Vijeće se sastoji od 25 vijećnika, što bi značilo da je 13 ruku dovoljno za donošenje odluka. Budući da već 12 mjeseci imamo odlučnih 13 zastupnika koji donose odluke u interesu građana, a da među tih 13 trenutno nema SDA, naš uvaženi načelnik ne izvršava odluke donesene u Vijeću. Sve odluke su ili u njegovim ladicima ili poslane u Sarajevo na ispitivanje. I tako sve otkako SDA nije u većini. Na taj način sebi kupuju vrijeme i ne dopuštaju da neko osim SDA vlada općinom. Narodski rečeno, zalijepili su se za svoje fotelje.

To bi kod nas značilo, da čak i kada si većina, ako u njoj nema SDA, da si džaba većina. Jer oni ne priznaju nikoga ko nisu oni! Sabotiraju rad Vijeća i time  napredak naše Općine.

Konkretan  primjer: Odluka o komunalnoj naknadi gdje je većina u Vijeću izglasala da maksimalna naknada smije iznositi oko 550 KM (minimalna je oko 50 KM). Pojedini građani, odnosno firme, dobivali su račune u iznosima od više hiljada maraka za ovu naknadu. Budući da smo kao većina htjeli izaći u susret našim građanima i poduzetnicima, odlučili smo da 550 KM bude maksimalan iznos. To se do danas nije provelo, odnosno NAČELNIK nije proveo odluku vijećnika koji su izabrani OD NARODA. Očito SDA hoće da naš narod plaća sume koje ni u snu ne može zaraditi! Da apsurdnost bude veća u jednom trenutku su vijećnici iz SDA rekli da žele da naknade budu manje, ali prilikom glasanja su se drugačije odlučili. Sve ovo ima potvrdu u snimcima sjednica našeg Vijeća.

(nastavak slijedi)

Podijeli

Comments are closed.